Gratis verzending in België vanaf € 75,-

Klachten

Puzzels vindt het heel belangrijk dat jullie tevreden zijn met jullie aankoop. Daarom zal Puzzels trachten de klacht zo snel mogelijk te behandelen en samen met jullie een oplossing te zoeken waarbij alle partijen zich goed voelen.
Klachten mogen kenbaar gemaakt worden bij Puzzels per email naar [email protected] of schriftelijk naar Puzzels, Felix Moonsstraat 21A, 3290 Diest.
Omschrijf duidelijk de klacht en voeg het aankoopbewijs en het artikelnummer toe. Wij raden jullie ook aan om jullie telefoonnummer te vermelden, zodat Puzzels met jullie contact kan opnemen.
De voorwaarden i.v.m. klachtenbehandeling vinden jullie terug onder de rubriek Klachten bij onze algemene verkoopsvoorwaarden.
Puzzels zal de ingediende klacht binnen de 7 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoorden.
Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Puzzels binnen de 7 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer jullie een meer uitvoerig antwoord mogen verwachten.
Als er in onderling overleg geen oplossing wordt gevonden, kunnen jullie contact opnemen met de Consumentenombudsdienst.

Consumentenombudsdienst

North Gate II

Koning Albert II-laan 8 Bus 1

1000 Brussel

Tel : 02 702 52 00

Fax : 02 808 71 20

E-mail : [email protected]

www.consumentenombudsdienst.be

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?